استنلس آنلاین - شیر گازی استیل

شیر گازی استیل 304 و 316  

شیر گازی استیل 304

شیر گازی استیل در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، نفت و گاز مورد قرار استفاده می گیرد.از آن برای کنترل، قطع و وصل کردن جریان سیال استفاده می شود.توپی کروی داخل بدنه شیر در موقع چرخاندن دستگیره شیر مقابل جریان قرار می گیرد و مانع از عبور آن می شود. از شیر گازی استیل 316 در جاهایی های که خورندگی بیشتری دارند مثل مخازن اسید، آب دریا، کلر و... از شیر های 304 برای مصارف معمولی تر مانند عبور آب و صنایع غذایی، لبنی که خوردنگی کمتری دارند استفاده می شود.هر دو شیر 304 و 316 بهداشتی و ضدزنگ هستند.از دیگر کاربرد های شیر گازی استیل استفاده از آن به عنوان شیر تخلیه مخازن استیل و همچنین تاسیسات شهری، ساختمانی، کشاورزی و آبیاری می باشد.

1-[ اتصالات دنده ای استیل ] 2-[ اتصالات جوشی استیل ] 3-[ شیرگازی استیل ] 4-[ اتصالات صنایع شیری(غذایی) استیل ]